Gama
Pasiruošimas darbui
Programos įdiegimas
Programinės įrangos sudėtis
Programos registracija
Darbo taisyklės
Klaviatūra
Pelė
Pagrindiniai Gama langų elementai
Duomenų valdymo mygtukai
Duomenų lentelė
Duomenų įrašo forma
Ataskaitų projektuotojas
Duomenų importas / eksportas
Darbo pradžia
Programos duomenys
Konfigūravimas
Apie įmonę
Bendri
Specialūs
Spausdinimas
Skaitliukai
Numeracija
Spalvos
Paštas
Bendri duomenys
Teisės (privilegijos)
Darbuotojai
Skyriai / Padaliniai
Šalys / Teritorijos
Valiutos
Bankai
Kasos
Tiekėjai / Klientai
Atsiskaitomosios sąskaitos
Mokėjimo paskirties kodai
Operacijų formulės
Finansavimo šaltiniai
Veiksmai
Skolų inventorizacija
Skolų kortelė
Skolų / avansų uždengimas
Banko operacijos
Gauti pavedimai
Mokėjimo pavedimai
Pinigų įnešimas į banką
Pinigų išėmimas iš banko
Kitos banko operacijos
Atsiskaitomųjų sąskaitų inventorizacija
Banko operacijų importas
Kasos operacijos
Kasos pajamų orderiai
Kasos išlaidų orderiai
Kitos kasos operacijos
Kasos inventorizacija
Avansinė apyskaita
Ataskaitos
Skolos
Kasų likučiai
Atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai
Duomenų servisas
Duomenų tikrinimas
Patvirtinimas / atitvirtinimas
Naujas periodas
Pagalba
Gama - Sandėlis
Darbo pradžia
Konfigūravimas
Bendri duomenys
Prekės / paslaugos
Sandėliai
Mato vienetų kodai
Transporto tipai
Pristatymo sąlygos
Apskričių kodai
Sandorių kodai
Receptai / Gamybos kortelės
Veiksmai
Inventorizacija
Pirkimai
Pardavimai
Planuojami pardavimai
Prekių perkėlimai / gamyba
Pirkimų grąžinimai
Pardavimų gąžinimai
Ataskaitos
Prekių kortelės
Sandėlių apyvarta
Gama - Didžioji knyga
Darbo pradžia
Konfigūravimas
Bendri duomenys
Sąskaitų planas
Didžiosios knygos žurnalai
Bankų sąskaitos
Kasų sąskaitos
Tiekėjų / Klientų sąskaitos
Avansinės apyskaitos sąskaitos
Prekių sąskaitos
Veiksmai
Didžiosios knygos dv.įrašai
Ataskaitos
Balansas
Bandomasis balansas
Sąskaitų likučio inventorizacija
Pelno / nuostolių ataskaita
Gama - Atlyginimai
Darbo pradžia
Konfigūravimas
Darbo eiga
Bendri duomenys
Bendri kintamieji / funkcijos
Darbo grafikai
Poilsio ir šventinės dienos
Darbo laiko apskaitos kodai
Kvalifikacija
Išsilavinimas
Pareigybės
Darbuotojai
Bendri
Kintantys
Mokslas, vaikai
Pareigybės
Atostogos
Kintamieji / formulės
Atskaitymai
Priskaitymų/atskaitymų grupės
Priskaitymai
Veiksmai
Darbo laiko žiniaraštis
Atostogos, komandiruotės, ligos ir pan.
Priskaitymai darbuotojams
Priskaitymų/atskaitymų archyvas
Priskaitymų/atskaitymų skaičiavimų struktūra
Gama - Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikio turto dv.įrašai