į pradžiąatgal į svetainę

Užduoties įvedimas/koregavimas

Įvedant naują užduotį, užsakovu automatiškai perenkamas dirbantis vartotojas.

Jei užduotį įveda darbuotojas, tai užduoties kategorija parenkama „Vidinis“ (tą nurodo parametras TASKS_DEFAULT_EMPLOYEE_CATEGORY)

Jei užduotį įveda klientas, tai užduoties kategorija parenkama „Įvairūs darbai“ (tą nurodo parametras TASKS_DEFAULT_CLIENT_CATEGORY)

Užduoties prioritetas pagal nutylėjimą „Normalus“ (parametras TASKS_DEFAULT_CLIENT_PRIORITY).

Koreguoti užduotį gali tik vartotojai:

kurie turi teisę GALI_KOREGUOTI_TASK/V;

arba užduoties savininkai (tie kurie yra užsakovai), jei ta užduotis yra kategorijos „Užduotis sau“ (tą nurodo parametras TASK_CATEGORY_SELF)

  

į pradžiąatgal į svetainę