į pradžiąatgal į svetainę

Užduočių filtras

graphic

Užduočių filtras hierarchine tvarka vizualiai parodo, kiek užduočių yra kiekvienoje filtro atšakoje.

Nebaigtos užduotys yra tokios, kurių būsena yra „Užregistruota“, atitinkamai Baigtos užduotys yra tos, kurių būsena NĖRA „Užregistruota“: tai arba „Atšaukta“ arba „Uždaryta“ būsenas turinčios užduotys.

 Nebaigtų užduočių šaka Vykdomos apima visas nebaigtas užduotis, kurioms yra priskirtas vykdytojas ir/ar įvestos kitos aktyvų sprendimą reikškiančios būsenos (ADMIN modulyje, Būsenos kortelėje tokiai būsenai yra NEuždėta varnelė „Informacijos apsikeitimui (nekreipiama dėmesio rodant paskutinę vykdymo būseną)“)..

Nevykdomos yra tokios, kurioms dar nėra įvesta nė vienos būsenos, arba visos įvestos būsenos yra informacinės, t.y. tokios būsenos, kurios nereiškia aktyvaus užduoties sprendimo, o tik skirtos informacijos apsiekitimui tarp užsakovo ir sprendėjo (ADMIN modulyje, Būsenos kortelėje tokiai būsenai yra uždėta varnelė „Informacijos apsikeitimui (nekreipiama dėmesio rodant paskutinę vykdymo būseną)“).

 Jei uždėta varnelė "Tik mano užduotys", tai bus filtruojamos ir rodomos tik tokios užduotys, kurių užsakovas yra filtruojantis vartotojas.

  

į pradžiąatgal į svetainę