į pradžiąatgal į svetainę

Susirinkimo laiko pakeitimas

Pakeitus susirinkimo laiką, visiems jame sutikusiems dalyvauti kolegoms nusiunčiamas pranešimas apie tai, kad pasikeitė laikas arba trukmė.

Dalyviai, kurie nesutiko dalyvauti, jokių pranešimų negauna, o sutikusiems dalyvauti anksčiau, jų duoti atsakymai yra anuliuojami ir kviečiamieji turi per naują atsakyti.

  

į pradžiąatgal į svetainę