į pradžiąatgal į svetainę

Sąryšiai tarp 4 zonų

Viename CRM modulio lange matome 4 pagrindines zonas, kurių aukštį ir plotį galima keisti, stumdant pilkus skyriklius.

graphic

Pagal nutylėjimą pasirinktai firmai yra automatiškai nufiltruojami jos įvykiai(įrašai) ir kontaktai, o pasirinktam kontaktui automatiškai atrenkami tik jo įvykiai (įrašai). Tą parodo taip vadinami indikatoriai.

Kai Firma surišta su Kontaktu, arba Firma su Firmų įrašais, arba Kontaktai su Kontaktų įrašais, indikatorius vazduojamas kaip sujungta grandinėlė, o "prisegta" zona "užsidega" indikatoriaus spalva

graphic

Kai šis ryšys yra išjungtas (tai atliekama pele spragtelėjus ant paveiksliuko), matomas toks indikatorius:

graphic

Šiuo atveju, jei ryšys išjungtas, tarp Firmų ir Kontaktų, tai bus rodomi visi kontaktai, nepriklausomai nuo aktyvios parinktos firmos. Taip galima organizuoti paiešką tiek susiejus Firmą-kontaktą-Įvykius, tiek atskirai, nepriklausomai.Jei kontaktų įrašus "atsegsime" nuo konkretaus kontakto, galima palikti prisegtą dar prie firmos. Tokiu atveju bus filtruojami visų konkrečios firmos kontaktų įrašai:

graphic  

į pradžiąatgal į svetainę