į pradžiąatgal į svetainę

Pranešimai, kvietimai

Pranešimai ir kvietimai programoje gali būti tokie:

[N] - Naujas susitikimas
[U] - Pakeistas susitikimo laikas
[D] - Pašalintas iš susitikimo
[C] - Susitikimas atšauktas
[A] – Atsakymas

Visi pranešimai, išskyrus priminimus gali būti „nutildomi“ (mygtukai „Pasakysiu vėliau“/“Vėliau“ ir pan.) - jų sistema daugiau neberodys atskirame lange, tačiau juos visada matysime dešinėje, apatinėje lango srityje:


graphic

Spragtelėjus ant bet kurio pranešimo, atidaromas jo langas. Šie pranešimai matomi tol, kol neduotas atsakymas dėl dalyvavimo (jei tai kvietimas) arba nėra uždaromi mygtuku „Daugiau nerodyti“ (jei tai pranešimas apie gautą atsakymą, pašalinimą iš susirinkimo arba atšauktą susirinkimą).

Priminimai – tai pranešimai, rodomi prieš pasirinktą laiko tarpą iki įvykio pradžios. Kaip buvo minėta anksčiau, priminimus turintys įvykiai vaizduojami su varpelio ikonėle.

graphic

Vartotojai priminimą gali uždėti bet kuriam įvykiui, kurį jie mato savo kalendoriuje. Kai priminimas yra parodomas, galima pasirinkti – rodyti vėl po N minučių arba nerodyti daugiau iš vis:


graphic

į pradžiąatgal į svetainę