į pradžiąatgal į svetainę

Pasikartojantys įvykiai

Modulis leidžia kurti įvykius, kurie gali kartotis iki tam tikros datos arba neribotai.

Kartojimas gali būti dienomis, savaitėmis, mėnesiais ir metais, užduodant pasikartojimo dažnumą (kas antrą dieną, kas trečią savaitę ir pan.):

·      Savaitiniam kartojimui galima nurodyti kokiomis savaitės dienomis kartoti (pvz.: antradienį ir penktadienį)

·      Mėnesinio kartojimo atveju galima nurodyti arba konkrečią dieną (pvz.: kiekvieno mėnesio 10d.) arba savaitės dieną (pvz.: kas antro mėnesio pirmą pirmadienį; kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį)

·      Metinis kartojimas nurodo mėnesį ir dieną, kada įvykis turi kartotis (pvz.: kiekvienų metų kovo 8 dieną).

Jei susirinkimas turi pasikartojimą, tai visi jo dalyviai irgi mato visus pasikartojimus.

  

į pradžiąatgal į svetainę