į pradžiąatgal į svetainę

Bendrosios nuorodos

Šiame skyrelyje trumpai supažindinama su bendromis Delta programos savybėmis ir ekrano formomis.

Struktūriškai programą sudaro taip vadinami moduliai - programos dalys, skirtos kokiai nors atskirai duomenų, informacijos aibei tvarkyti ar tam tikroms funkcijoms atlikti.
Pvz.: Admin modulis skirtas programos administravimui, Darbai - darbų planavimui, Kalendorius - laiko planavimui, susirinkimų organizavimui ir pan.

į pradžiąatgal į svetainę